LUBARDA

 

fragmenti šeste decenije

11 MAj - 8 JUN 2017

Povodom 110 godina od rodjenja jednog od najznačajnijih slikara na ovim prostorima, Petra Lubarde, galerija Canvas u saradnji sa Vladimirom Vasićem priredjuje izložbu

"Lubarda - fragmenti šeste decenije", koja će biti otvorena u četvrtak 11 maja 2017. u 19h.

Izložba obuhvata 17 radova različitih formata i tehnika,

nastalih u periodu od 1949. do 1958. godine.

Uz bisere manjih formata, izložbu krase tri kapitalna dela / Skadarsko Jezero, Bitka na Vučijem Dolu i Souvenir du taureau, a kao poseban raritet izdvaja se Kosovski boj izveden u tehnici ulje i boje za freske na malteru.

Izloženi radovi su iz privatnih kolekcija, a neki od njih do sada nisu bili prikazani javnosti.

selo brajici, 1949

ulje na lesonitu, 39,5x55 cm

Kažu da sam napravio jedan prodor i tako dalje ali mene slabo interesuju te spoljne strane svog rada, nego me interesuje više šta se dešava pri tom radu šta se ovako, šta je ono najteze kad ja udjem ovde u ovaj atelje. I atelje mi je jedno utočište, i jedna velika razonoda, tegoba i razonoda, tu su mi svi polazni i završni snovi …

Petar Lubarda

Acin Jovan, emisija Petar Lubarda, serija: Portreti. Br.k.: 72/04059, RTS, 1972

skadarsko jezero, 1950

ulje na masonitu, 106x120 cm

Nije samo Crna Gora kamenita. Ali pošto sam tu boravio dugo i tu rodjen, uvijek je ona bila preda mnom…Te linije i te formacije... Rekli ste da sam se u poslednje vrijeme odvojio od Crne Gore. Medjutim, znate, ako zagledate to što radim, još je to uvijek jedan zid i jedan kamen. Uvijek kao jedan zapis... To ne može da iščili platnu plava, zelena, siva, ali struktura ta koja uvijek prisutna.

Petar Lubarda, 1968.

Intervju sa Djurovic Tanjom, Titogradska tribina, 1968. Perovic Olga. Petar Lubarda: 1907 - 1974, Podgorica: Galerija Tiodorovic, 2004 (Beograd: Publikum)).

Kosovski boj, 1953

ulje i boje za freske na malteru , 40x48  cm

Svaka slika se bori protiv druge slike. Svako platno sukobljava se sa drugim. U slikaru se neprekidno odvija sukob. Ako se ne bori protiv svijeta, onda se bori protiv kompromisa i konjukture u sebi samom. Jeste, to je krvava borba!

Petar Lubarda, 1968

Intervju sa Olgom Perovic, Stvaranje br. 4, 1974. TPerovic Olga. Petar Lubarda: 1907 - 1974, Podgorica: Galerija Tiodorovic, 2004 (Beograd: Publikum)).