IGOR VASILJEV. PORTRET IGORA VASILJEVA. 19.04 - 20.05.2016

portret, autoportret, Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika
Igor Vasiljev. Portret Igora Vasiljeva.

19/04 - 20/05/2016

 

U umetnosti nema likovnog žanra koji bi bio jednostavniji, a u isto vreme i složeniji, nego što je portret. Počevši od antičkog vremena, čovek je pokušavao da spozna sebe i drugoga. Obzirom da samospoznavanje počinje sa ocenom spoljašnjeg izgleda, i tek kasnije unutrašnjeg sveta, kao sadrzaja te spoljašnje forme, u kulturnom prostoru se pojavljuje portret.

 

Celokupni doživljaj portretu daju umetnikov pogled na svet, njegov stvaralački stil, odnos slikara prema modelu kao i unutrašnji svet samog modela, psihologija fiksiranog trenutka, kulturni i socijalni detalji. Elementi, koje koristi umetnik su sledeći: kompozicija, tema, kolorit, dinamika, karakter poteza, linija, osobine lica ili figure modela i sl.

 

Dakle portret – to je dijalog izmedju slikara i modela, u isto vreme i statičnost prošlosti i pokret vremena, likovni i stvarni odraz realnosti, fiksiranje iskustva i stvaranje novog znanja.

 

Izložbom «Portret Igora Vasiljeva» hteli smo da pokažemo kako su se ličnost slikara, njegova buntovna i avanturistička priroda, sudbina, kulturni i istorijski momenat vremena u kome je živeo i stvarao, odrazili u portretima, i autoportretima kao vrsti portreta, mladog umetnika.

 

Art Gallery Canvas.

 

portret, autoportret, Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika
Ljubica Miljkovic za katalog izlozbe.

April, 2016

 

Ljubica Miljković, u uvodnoj reči kataloga izložbe, istražujući životni i stvaralački put Igora Vasiljeva od rodjenja do tragične smrti, piše sledeće:

 

(Igor Vasiljev) "Krenuo je od intimizma, poetskog realizma i tumačenja Van Gogovog nasleđa, a stigao do kritičkog ekspresionizma, simbolizma i estetike ružnog. Život je u potpunosti pretočio u umetnost, odnosno umetnošću odrazio život.

(...)

On je obrađivao sve motive i neprekidno istraživao plastičnu građu. Osnovno sredstvo njegovog likovnog govora bili su podjednako pikturalnost i grafzam, snaga boje i izražajnost crteža, bogata faktura i prozirne plohe. Umetnošću se borio protiv surovosti i stihije vremena, na kraju podlegao nevremenu i odrazio svoje nemire, nedoumice, razočaranja, strahove...

(...)

Portreti i autoportreti svedoče o preranoj zrelosti Igora Vasiljeva, na koju je uticalo više različitih faktora. Peđa Ristić je, kao njegov prijatelj od maldosti, dobro uočio: Na robiji je Igor našao ono „na dnu“, i to ne u romanu već u životu. Tu je, pored svojih zelenih đavola, ugledao i mnoge druge rugobe i nakaze... Sa tako rano stečenim iskustvom Igor je postao odličan psiholog. Pri tom, bio je iskren čovek koji ne povlađuje ni ukusu portretisanih ni potrebi za pozitvnom kritikom. Bio je odgovoran sebi i svojoj umetnosti. Ljude nije posmatrao površno, nego u njima pronalazio ono najskrivenije, sve što postaje zajednička odlika većine i krik vremena. Njegova plastična sredstva proisticala su iz sagledanog, doživljenog, sa blagonaklonošću prihvaćenog ili sa podsmehom podvrgnutom ruglu, čak i odpaćenog zbog nemoći da na bilo šta utiče svojom umetnošću. On je i u samom sebi otkrivao više različitih priroda, stanja, raspoloženja..

(...)

Portreti koje je uradio Igor Vasiljev podjednako su ubedljiva svedočansta o ličnostima koje su mu privukle pažnju, o njemu samom i umetnosti po svemu kontroverznog društva u tranziciji. Izvedeni su spontano i nadahnuto. Rafiniranim pigmentima, zvonkom kolorističkom orkestracijom, tonskim gradacijama, akvarelski prozračnim ili slojevitim naslagama boje, čak i reljefnom fakturom koja sluti uživanje u materiji na način enformelista. Malobrojni pripadaju intimizmu i poetskom realizmu, pojedini osobenom fovizmu, većina samosvojnom ekspresionizmu koji uporište u onom tzv. nordijskom. Oni svog tvorca izdvajaju kao izvanrednog portretistu čija umetnost doseže vrhove umetnosti u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Zato žalimo što je Bog tako rano uzeo umetnika koji je verovao da ima ideja za čitav vek slikanja. U to nas uverava svo što je uradio neprekidno tragajući za suštinama umetnosti i života. Da li je našao odgovore? Da li je dosegao tačku apsoluta? O tome su raspravljali ugledni istoričari i teoretičari umetnosti, likovni kritičari i umetnici. Ipak istina ostaje skrivena, jer ni onu u nama samima teško možemo da otkrijemo."

 

Ljubica Miljkovic,

Savetnik Narodnog Muzeja u Beogradu.

 

 
Spremni smo za otvaranje izlozbe.

18 April, 2016

 

 

portret, autoportret, Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika
portret, autoportret, Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika
 
Otvaranje izlozbe.

19 April, 2016

Foto: Vuk Kolarevic

 

 

Art Gallery Canvas

Art Gallery Canvas

Veselin Banjevic

Veselin Banjevic

Tomislav Ljubisavljevic

Tomislav Ljubisavljevic

Marija Vasiljev

Marija Vasiljev

Ljubica Miljkovic

Ljubica Miljkovic

Ljubica Miljkovic

Ljubica Miljkovic

Ljubica Miljkovic

Ljubica Miljkovic

13041457_1725189984386974_6768332966462714713_o

13041457_1725189984386974_6768332966462714713_o

Athos Ongaro

Athos Ongaro

Ljupka Vasiljev, Ivan Pavic

Ljupka Vasiljev, Ivan Pavic

Mina Radovic

Mina Radovic

 
Mediji o izlozbi.

April - Maj, 2016

 

 

 
 
TV.

April - Maj, 2016

 

 

 
 
Slike sa izlozbe.

April - Maj, 2016

 

 

portret, autoportret, Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika
portret, autoportret, Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika, portret, autoportret
Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika, portret, autoportret
Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika, portret, autoportret
Igor Vasiljev, portret igora vasiljeva, galerija slika canvas, najbolja izlozba slika, portret, autoportret