radovi na papiru

iz privatnih kolekcija (1915-1925)

17.10 - 18.11.2017

Galerija Canvas u saradnji sa Vladimirom Vasicem

priredjuje izlozbu radova na papiru Ivana Radovica, nastalih u periodu 1915-1925.

Postavku cine dvadeset i pet radova iz privatnih kolekcija.

autoportret sa klavirom, 

akvarel i olovka na papiru, 36x26 cm

...Izložba radova na papiru, crteža i akvarela, Ivana Radovića pruža uvid u ranu praksu umetnika, u njegov umetnički i stilski razvoj, naročito tokom eksperimentalne faze koju je artikulisao modulacijom i sintezom forme. Dosadašnja istraživanja okakakterisala su Radovićev opus od 1918. godine do 1925. godine kao period traženja i eksperimenta, koji je umnogome bio rezultat umetnikovog školovanja u dva značajna srednjoevropska umetnička centra, Budimpešti i Pragu...

Katarina Kostandinovic, iz teksta kataloga izlozbe

kompozicija sa aktovima,

akvarel i tus na papiru, 25,5x35,5 cm

...Crtež koji je razvijao od ranog perioda postao je značajna metodološka komponenta i odlika Radovićeve umetničke prakse, on je služio kao sredstvo za rešavanje određenih likovnih problema. Radović je finom i eteričnom linijom, koja je oscilirala u intenzitetu i hitroći, ispoljavao ne samo crtačko već i slikarsko osećanje, u ranim studijama linija je istog intenziteta sa ritmom i mekoćom forme (Ćetković 1989, 24)...

Katarina Kostandinovic, iz teksta kataloga izlozbe

GRAD, 1921,

olovka na papiru, 27,5x27 cm

.. Polazeći od crteža kao značajne metodološke komponente u eksperimentisanju i istraživanju formalnih potencijala slike Radović je pripadao struji srpskih umetnika koji su težili da umetnost oslobode lokalnih vrednosti i usko nacionalnih granica. Do 1925. godine u Radovićevim delima dolazi do vraćanja na unutrašnje zakonitosti slike, krećući se od kubističkih napora, ekspresionizma forme, zatim apstrakcije, pa realističkih portreta i recentnijih pejzaža, on odbacuje ono što je efemerna slučajnost da bi došao do osnovnog izraza sinteze – suštine i novog značaja oblika.

Katarina Kostandinovic, iz teksta kataloga izlozbe